Načini plaćanja

• gotovinom (KM) prilikom dostave,

• uplatom na žiro račun

Kupoprodajni ugovor (narudžba) je u elektronskom obliku pohranjen na serveru ponuđača te je kupcu dostupan u svakom trenutku na njegovom korisničkom profilu (Moj Profil).